Om bygget

20 juli 2010 togs första spadtaget av ärkebiskop Benjamin och 8 december samma år lades grundstenen av klostrets biskop Anders, de två första namnen på den lista med nitton som rekommenderade stöd till Enhetens kyrka

Hur har kyrkbygget blivit möjligt?

Enskildas gåvor förvisso både större och mindre belopp, handlar det om först och främst. Det framhåller en av våra vänner som kan kyrkbygge bäst. Kollekter och anslag har vi fått, med största beloppet från Syriskortodoxa kyrkans patriarkala ställföreträdarskap. Och så, helt oväntat, först en donation på c:a 3 milj kr och sedan ett arv på 4, 2 milj kr, som först nu dock betalas ut. I väntan på det har kortsiktiga lån från goda vänner gjort att vi kunnat bygga i stort sett utan avbrott från september
2010.

Hur blir det färdigt?

En kalkyl från byggmästaren med högt till tak och vida ramar med förutsättningen att han själv med sin firma gör hela jobbet ger en sammanlagd kostnad för det som är kvar att göra på c.a 6, 9 milj kr. Våra tillgångar idag efter att arvet nått våra kassor och korttidslånen betalts är 1 640 000. Alltså skulle ytterligare 5 260 00 behövas. Nu kan en hel del göras billigare t ex genom anställda på lönebidrag, något som är på gång redan nu med jobb byggfirman gärna vill slippa: puts, golvläggning, målning mm.

Vad kan vännerna göra för att visionen skall bli verklighet?

Varje gåva är med det himmelska räknesättet, det där med änkans skärv, oändligt viktig, just med den fantastiska glädje som vi så ofta mött från givarna av det slag vi vet att Gud älskar. Så kan man välja att konkretisera sina satsningar: En kyrkport kostar 15000:-, ett fönster 1300:-, en dörr i kryptan 8000:-, 1 m2 golv där 250:-, i kyrkan 500:-. Vi har gjort en lista. Om man önskar, kan vi sända den.
Den som mer aktivt kan hjälpa oss med insamlingsarbetet –en ledig insamlingsgeneral? – får gärna anmäla sig. Och volontärer överhuvud, både i byggnadsarbetet – inte minst målningen – och i städningen i och kring kyrkan, i anläggning och trädgårdsarbete, när odlingssäsongen kommer.
Ett avbrott efter det att exteriören med tak är säkrad och kyrkorummet kan fungera, är möjligt om ekonomin hindrar oss att gå vidare. Men det vore inte bra, framhåller byggarna, som nu har väldig fart och inspiration. Och det skulle fördyra slutresultatet. Så vi ber – med dem – om all den ekonomiska och praktiska hjälp vi kan få i den glädje som Enhetens kyrka har tänt hos många – som i veckodiktaren i Radio Västmanland för ett år sedan.

För att stötta färdigställandet av Enhetens Kyrka tar vi tacksamt emot ditt bidrag via Swishnummer 123 619 04 41. Du kan också bli medlem i vänföreningen Östanbäcks klosters vänner. Mer information om dem finner du på deras hemsida klostervänner.se