Dagligt

– ALLA VÄLKOMNA ATT DELTAGA ELLER ATT GÅ IN I STILLHETEN MED EGEN BÖN ELLER MEDITATION

Gudstjänster Vardagar:

5.00 Vigilia

7.00 Laudes
Frukost
ca. 8.00 Ters

12.00 Sext
Mässa
Middag
Non

18.00 Vesper
Kvällsmat
19.30 Completorium

Gudstjänster Söndagar:

5.00 Vigilia

7.00 Laudes
Frukost

9.00 Mässa
med Ters

11.00 Sext
Middag
Non

18.00 Vesper
Kvällsmat
19.30 Completorium

TYSTNAD PÅ KLOSTEROMRÅDET EFTER COMPLETORIET