Välkommen till Östanbäcks kloster

Aktuellt

Historia

Heliga Korsets och Profeten Elias Kloster i Östanbäck invigdes en glödhet sommardag, den 20 juli 1975 av dess biskop, förut i Bukoba, Tanzania, Professor Bengt Sundkler, vid den tidpunkten bosatt i Uppsala. Då slöt bygdens folk upp med vagnar utanför den gamla skolsal som nu vigdes till klosterkapell så att alla hundratalet deltagare i bänkar på vagnarna genom de öppna fönstren kunde följa med i det som hände: Efter fyrahundra års avbrott kom klosterlivet för män tillbaka till Svenska kyrkan. Kvinnorna var minst tjugo år före. Officiellt bekräftades det av dess biskopar sexton år senare . Här gav fyra bröder sina löften under Benedikts regel och vigdes till munkar i en tradition som de första kända kristna förkunnarna i vårt land tillhörde, Ansgar, David. Femton år tidigare hade tre av dem i dåvarande kapellet i Stiftsgården i Rättvik bildat Heliga Korsets Brödraskap, som hade ett centrum mellan 1965 och 1970 i prästgården i Västerås-Barkarö. Orden i 1 Kung 17:2 till profeten Elia: Gå och göm dig vid bäcken … som österifrån faller ut i Jordan upplevdes första dagen bröderna hörde om den nerlagda skolan i Östanbäck i juli 1970 som en kallelse dit.